fbpx

Ansiotason voi säätää itselleen sopivaksi tarkoituksenmukaisella roolilla

Varhaisjakelu on yötyötä, joten jakajalta edellytetään täysi-ikäisyyttä. Jos jakaminen tapahtuu autolla, edellytetään myös ajokorttia. Pääosin autoreitit ajetaan jakajien omilla autoilla ja näistä maksetaan kilometrikorvaus, mutta joillain jakeluyrityksillä on myös käytössä omia jakeluautoja, jolloin autottomallakin on mahdollisuus tehdä jakotyötä.

Varhaisjakelun ansiotason voi säätää itselleen sopivaksi valitsemalla tarkoituksenmukaisen roolin ja työmäärän. Vakituinen jakaja työskentelee pääsääntöisesti kuutena yönä peräkkäin ja pitää sen jälkeen kaksi vapaapäivää, mutta useissa yhtiöissä on mahdollisuus työskennellä myös muulla rytmillä.

Vakituisen jakajan vapaapäivinä piirillä työskentelee vapaapäivän vuorottaja. Hän voi toimia vuorottajana useammalle jakajalle ja saa näin ketjutettua vuorotuksia peräkkäin. Lisäksi näin saa myös vaihtelua piireihin.

Sairastuneen tai muusta syystä yllättäen pois töistä jääneen jakajan piirin jakaa varajakaja. Hän on kokeneempi jakaja, joka on oppinut tuntemaan useita piirejä alueellaan. Varajakajalla ei välttämättä ole omia vakituisia piirejä lainkaan tai niitä on hyvin vähän, jotta hänellä on mahdollisuus jakaa yllättäen vapautuvia piirejä. Varajakelusta korvataan useasti normaalin piiripalkan päälle tuleva korvaus.

Jos sairastuminen saadaan tietää jo päivällä, piirille ehditään usein etsiä sijainen. Sijaiset ovat jakajia, jotka ovat oppineet esim. lomantuurausten kautta tuntemaan muutamia piirejä ja voivat tarvittaessa avustaa näiden jakelussa. Sijaiset saattavat työskennellä säännöllisesti omilla piireillä ja saada lisätyötä sijaisuuksista.

Varhaisjako on monille ensimmäinen työ, koska se ei edellytä aikaisempaa työkokemusta alalta ja on nopeasti omaksuttavissa. Useasti työsuhde solmitaankin ensin vakituisen jakajan lomantuuraajaksi. Useampia tuurauksia ketjuttamalla saadaan helposti koko lomakauden kestävä työsuhde, mitä voi mahdollisesti jatkaa esimerkiksi vapaapäivän vuorottajana opiskelun tai muun työn ohessa.  

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen